Akademik Portal Kongre Yönetim Sistemi


Akademik Portal Kongre Yönetim Sistemi

3. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi için Özet Bildiri Gönderme süreci Başlamıştır.

3rd International Contemporary Education Research Congress Abstract Papers Submission process Started.

 

 

 

3. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi

3. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi

Konferansı Görün